הודעה11 לתושבים 2.4.20

קורונה • 2/4/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה 11 לתושבים מיום 2 באפריל 20

הודעה 11 לתושבים מיום 2 באפריל 20.pdf