היי. אני שמחה שהאבידה נמצא! תשמרו עליו /עליה! יעל בן לב

בן לב יעל • כניסות

היי. אני שמחה שהאבידה נמצא! תשמרו עליו /עליה! יעל בן לב