בתל השומר אסרו בתכלית האיסור להסתובב עם המסכות האלה בתחום בי ...

לוי טליה • 1/4/2020 כניסות

בתל השומר אסרו בתכלית האיסור להסתובב עם המסכות האלה בתחום בית החולים!!!