הנחיות לחלופי בתים

מזכירות • כניסות

 

החלפת בתים / אורחים שמגיעים במקום חברים למספר ימים בקיבוץ

בעונת בקיץ רווחת התופעה .

 

 1. חובה לעדכן את איתן והשומרים

 

2. חשוב שתעדכנו את האורחים שלכם שאין להם אפשרות להזמין אורחים משלהם , השומרים לא יאפשרו זאת.

 

זה לא נכון שאורח שלא לגמרי מכיר את הכללים בקיבוץ יזמין אורח משלו .

 

אז אנא מכם עדכנו את האורחים שלכם למנוע עגומת נפש