תרגיל של יחידה צבאית

ביטחון • כניסות

שלום חברים

היום בין השעות 1800 - 0400 תתאמן יחידה צבאית במרכז הקיבוץ

יום נעים 

איתן