שלום חברים הביצים הגיעו לכל בו.. אספקה תהיה ממחר 12 ביצים למ ...

מזכירות • 6/4/2020 כניסות

שלום חברים הביצים הגיעו לכל בו..

אספקה תהיה ממחר 12 ביצים למשפחה. אנחנו לא יודעים כמה זמן ימשך המשבר ונרצה שכולם יקבלו

אם ניתן יהיה בערב החג נאפשר הזמנה נוספת