שלום חברים פז גז מבצעים בדיקה תקופתית לצוברי הגז. בשעה הקרובה יהיו הפסקות קצרות בזמן הבדיקה

סמס • כניסות

שלום חברים פז גז מבצעים בדיקה תקופתית לצוברי הגז. בשעה הקרובה יהיו הפסקות קצרות בזמן הבדיקה