מישהו יוצא לתל אביב בשעה הקרובה?

בן לב שני • כניסות

מישהו יוצא לתל אביב בשעה הקרובה?