הי. למישהו יש מזגן קטן מיותר למכירה? אשמח....רעיה.

שדה רעיה • כניסות

הי. למישהו יש מזגן קטן מיותר למכירה? אשמח....רעיה.