אני יכול לתרום לו גם קישוטים מהרכב שלי אשר צוירו עם חומצה על ...

Rafi maery רפאל מאירי • כניסות

אני יכול לתרום לו גם קישוטים מהרכב שלי אשר צוירו עם חומצה על מכסה המנוע ושמשת הרכב !