מישהו יוצא לתל אביב בשעתיים הקרובות?

עמר שמיר • כניסות

מישהו יוצא לתל אביב בשעתיים הקרובות?