שלום חברים עשו בערב עבודה בגז אצל תמיר לוי ויש מספר בתים ללא ...

מרפאה • כניסות

שלום חברים עשו בערב עבודה בגז אצל תמיר לוי ויש מספר בתים ללא גז. הבעיה בטיפול