ניתן לקבל מצה שמורה ו/או הגדה לפסח, אצל איתן חן, יעקוב לב או רמי סמוחה. ללא תשלום. תרומות לבית הכנסת.

בית כנסת • 6/4/2020 כניסות

ניתן לקבל מצה שמורה ו/או הגדה לפסח, אצל איתן חן, יעקוב לב או רמי סמוחה.
ללא תשלום. תרומות לבית הכנסת.

file 41327