הזמנה לשיתוף ציבור בנושא תכנית כוללנית

מזכירות • כניסות

 

                                                                                     

 

לינק להרשמה:

 

 

 

הזמנה לשיתוף ציבור בנושא תכנית מתאר כוללנית