הודעה חדשה

הודעות אחרונות

לוח אירועים

תמונות אחרונות

הרצאת "קול הגוף"- כלים פרקטיים לשיפור תקשורת בינאישית ושפת הגוף- מועדון נגב עסקים
הרצאת "קול הגוף"- כלים פרקטיים לשיפור תקשורת בינאישית ושפת הגוף- מועדון נגב עסקים

עדכוני משקעים אוטומטי -מד היימן