חברי ועד מקומי מזור - תחומי אחריות

מידע שימושי • כניסות

דורון פרידמן - יו"ר (+קהילה וספורט)

שחר גרין - גזבר וכספים

אלון מימון - שפ"ע (חזות המושב)

אפרת וייס - תרבות

עומרי גלבוע - פרויקטים וקשרי ועד מקומי-ועד אגודה

ליאת דן - נוער וחינוך

זוהר קפנר - תשתיות ופרויקטים