מירוץ הכפר

הודעות מזכירות • כניסות--

מזכירות מושב מזור
טלפונים: 03-9328749, 03-9334069
פקס:      03-9327773  
מייל: mazor73160@gmail.com
       www.moshavmazor.co.il