מפגש ראשון - "מבשלים זכרונות" - יום המעשים הטובים ה - 3/4/19

מבשלים זכרונות • כניסות

מפגש ראשון - יום המעשים הטובים 3/4/19 מפגש עם הוותיקים ולאחר מכן עם הנערים