איכות הסביבה

איכות הסביבה

פחים כתומיםפחים כתומים
שרי

טרקטורון בשביל להולכי רגלטרקטורון בשביל להולכי רגל
פרידה סימונשטיין

פרוייקט שיום הרחובות במאור יוצא לאויר העולם והוא גם יפה - הכיתוב ברור והשלטים עשויים בטוב טעם.פרוייקט שיום הרחובות במאור יוצא לאויר העולם והוא גם יפה - הכיתוב ברור והשלטים עשויים בטוב טעם.
חנלביץ-חן גילה

פתרון נפלא למכשירים חשמליים מקולקליםפתרון נפלא למכשירים חשמליים מקולקלים
דובר נירה

מילה טובהמילה טובה
איילת בנט

פינוי פסולת ממאורפינוי פסולת ממאור
דובר נירה

התרבות חתוליםהתרבות חתולים
שרה טויל

הרצאה מענינת על החי במנשה, אייל ברטובהרצאה מענינת על החי במנשה, אייל ברטוב
דובר נירה

ברוכים הבאים לפינת חזות ואיכות הסביבה במאורברוכים הבאים לפינת חזות ואיכות הסביבה במאור
דובר נירה

צור קשר - איכות הסביבה