בטחון

גניבה מחממות הישוב רותי גולן • 18/6/2017
גניבה מחממות הישוב

גניבות מהחממה גולדשטיין זאב • 18/6/2017
גניבות מהחממה

גניבה מחממות היקרי אבישג • 19/6/2017
גניבה מחממות

בהקשר לפרסום גניבת העגבניות אלי וגליה נאוארו • 19/6/2017
בהקשר לפרסום גניבת העגבניות

גניבת אופני הרים אלי סרור • 23/5/2017
גניבת אופני הרים

כנראה שיש גנב אופניים במאור דובקין ראובן • 24/5/2017
כנראה שיש גנב אופניים במאור

לוח אירועים

1954maor@gmail.com