תגובה לידיעה: תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי

גולדשטיין זאב • 13/2/2017

או שהוא עורך תצפית לקראת ביקור ליליבברכה,


זאב גולדשטיין
נייד 0523-106-106


נשלח ממכשיר נייד

הודעות בנושא זה

טרמפיסט לא רצוי12/2/2017
טרמפיסט לא רצוי

לא בוחל גם בפריצה וגניבה. אמיתי רבקה • 18/2/2017
לא בוחל גם בפריצה וגניבה.

תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי אבישלום קומימי • 14/2/2017
תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי

תגובה לידיעה: תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי גולדשטיין זאב • 13/2/2017
תגובה לידיעה: תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי

תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי גולדשטיין זאב • 13/2/2017
תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי