תגובה לידיעה: תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי

גולדשטיין זאב • 13/2/2017

או שהוא עורך תצפית לקראת ביקור ליליבברכה,


זאב גולדשטיין
נייד 0523-106-106


נשלח ממכשיר נייד

הודעות בנושא זה

טרמפיסט לא רצויטרמפיסט לא רצוי
טוכפלד רונן

לא בוחל גם בפריצה וגניבה.לא בוחל גם בפריצה וגניבה.
אמיתי רבקה

תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצויתגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי
אבישלום קומימי

תגובה לידיעה: תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצויתגובה לידיעה: תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי
גולדשטיין זאב

תגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצויתגובה לידיעה: טרמפיסט לא רצוי
גולדשטיין זאב