פרלמנט במאור - תזכורת

מודעות • 17/2/2017 כניסות

ש××× ×××××
×× × ××××ר ×× ×× × ×××ש×× ×ת ×פר××× × ××××ר.
××ר×× ×××¢×× ××× ×× ××שתתף ×××¨× ×××××¢× ×× ×× × ×¢××× ××ת ××ק×× ×¢× ×נת שנ××¢ ×××ער×

ס×פ"ש × ×¢××

××ר××,

××× ××××ש××××
× ××× 0523-106-106

נש×× ×××ש×ר × ×××