מפגעי סביבה מבסיס עין שמר-עדכון

מזכירות • 11/1/2019 כניסות

תושבים יקרים,

אתמול (חמישי) נערכה פגישה בנושא מפגעי הסביבה מבסיס עין שמר בה השתתפו נציגי הועד המקומי יחד עם ראש המועצה אילן שדה, ניר סהר מנכ"ל איגוד ערים שרון-כרמל וצוותו.

בסיכום הפגישה הובהר כי איגוד ערים יציב במושב מערכת לניטור רעש אשר תעקוב אחר המפגע לאורך זמן ולא כבדיקה נקודתית כפי שבוצע עד כה.

בנוסף הובהר כי המועצה תפעל מול משרד הביטחון להסיר את מפגע הרעש ע"י הרחקת המתקן מגדר המושב ומציאת פתרונות אקוסטיים.

בנוגע לנושא הקרינה הוסבר כי האיגוד יפעל לזרז את קבלת תוצאות הבדיקה שנערכה השבוע על ידי אנשי המשרד להגנת הסביבה. נציגי האיגוד ציינו כי בבדיקות קודמות שנערכו בתקופה האחרונה במושב לא נמצאה קרינה חריגה.

נציגי הועד ביקשו מראש המועצה לקדם פגישה דחופה בנושא המפגעים עם מנכ"ל משרד הביטחון , העברת אינפורמציה רציפה על הטיפול בנושא המפגעים למזכירות המושב, וכן קידום פיתרון אקוסטי מיידי למפגע הרעש והצבת ציוד ניטור קבוע בסמוך לבסיס.

נמשיך לעדכן בפעילות בנושא זה.

שבת שלום

%25D7%259C%25D7%2595%25D7%2592%25D7%2595+%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A8+%25D7%2597%25D7%2593%25D7%25A9+%25D7%259C%25D7%259E%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259C.jpg