אנו מודיעים בצער

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 26/4/2020 כניסות

בית כפר יחזקאל משתתף בצער משפחת אמסלם יהודה, מנהל פנימיית "הבית לילד "במות אמו מזל אמסלם ז"ל.
כמנהג ימי הקורונה אנו נמנעים מהשתתפות בהלוויה ובימי השבעה.
תנחומים בטלפון ליהודה החל מיום שני.
0504033271. 
יהי זכרה ברוך.