הודעת פטירה

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 15/1/2022 כניסות

אנו מודיעים בצער על פטירתו של אבי (אברהם) רותם.
הלוויתו תיערך ביום ראשון 16.1.2022 בשעה 14:00 בבית העלמין בכפר יחזקאל. 
המשפחה תשב שבעה בבית הנפטר בכפר יחזקאל.
בית כפר יחזקאל משתתף בצער המשפחה.