חופשה במזכירות

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • כניסות


ענת פרץ בחופשה בין התאריכים 14/8/19-22/8/19  ולכן לא תהיה קבלת קהל במשרד הוועד המקומי ולא יינתנו שרותי דואר רשום.

הנהלת חשבונות בחופשה עד ל18/8/19 נא לא להשאיר תשלומים בתיבת הדואר.

רונית גל, בחופשה בתאריכים 18-20/8/19.

קיץ נעים לכולם