תגובת הנהלת האגודה החקלאית בעניין טורבינות הרוח

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 8/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

תגובת כפר יחזקאל - טורבינות רוח

היום התפרסמה בעיתון "ידיעות הקיבוץ" כתבה בנושא הקמת טורבינות הרוח.
להלן תגובת הנהלת האגודה החקלאית לטענות שהועלו כנגדה.
רונית גל | מזכירות
אגודה חקלאית בע"מ
מושב כפר יחזקאל
טל': 077-3500657