מכתב לחברי כפר יחזקאל מחברי גבע

איכות סביבה • 11/2/2018 כניסות

שלום רב,

היום חולקה פנייה של חברי גבע לתושבי כפר יחזקאל בנוגע למיזם טורבינות הרוח. מכתב זה משקף התעוררות רחבה בעמק כנגד המיזמים האלה, שעומדים לשנות את צביונו המוכר של העמק ולהפוך אותנו ואת ילדינו לשפני הנסיון של המיזם. 
כל מי שמעוניין למחות נגד הפרויקט המקודם ע"י כפר יחזקאל, מוזמן לחתום פה: