מדידת גשמים

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 9/1/2019 כניסות

המדידה מתבצעת כל בוקר בשעה 8:00 ומתייחסת ליממה שקדמה לה.
ביום רביעי 9.1.19 נמדדו 21 מ"מ ע"י חווה עשת.