בוקר טוב. הוקם צוות "100 לכפר יחזקאל" אנו נפגשים ביום חמישי ...

פרץ ענת • כניסות

בוקר טוב. הוקם צוות "100 לכפר יחזקאל" אנו נפגשים ביום חמישי 31.10 במועדון עין טבעון" כל המעוניין להצטרף מוזמן. תודה.