ארועי יום העצמאות

מזכירות • 26/4/2020 כניסות

שלום לכולם.

היום יחולקו לכל משפחה על ידי הנוער פנסים סינים לרגל יום העצמאות.

אנו מבקשים מכל משפחה ביום שלישי בשעה 20:30, בצאת יום הזיכרון, להדליק את הפנסים הסינים ולהפריח אותם לאוויר.

אנו מבקשים מכולם לשים לב היכן מדליקים את הפנסים, שימו לב שאינכם בקרבת עצים או כבלי חשמל וזאת על מנת למנוע נזק.

בברכת חג עצמאות שמח:

וועד מקומי וועד האגודה החקלאית.