עדכונים משולחן החינוך בקובץ המצורף

חינוך • 8/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

עדכונים משולחן החינוך 1-2.18


בברכה, 
מיטקה בן סמיאן
מנהלת חינוך,
כפר יחזקאל
050-2027603