שעות קבלת קהל בדואר ובהנלת חשבונות.

ועד מקומי כפר יחזקאל • 6/1/2019 כניסות

שלום לכולם.
ברצוני להזכירכם את שעות קבלת קהל בדואר ובהנהלת חשבונות.

*שרותי דואר רשום:
א,ב,ג,ה  8:00-10:00
ובוועד מקומי 10:00-12:00
יום ד' דואר + וועד מקומי 14:00-18:00

*הנה"ח רונית אריאלי:
א,ג,ה - 8:30-10:30
ב - 11:30-13:30
ד - 16:30-18:30
תודה,
וועד מקומי