אל תגרמו לנשרים לחלוף עם הרוח

איכות סביבה • 7/9/2017 כניסות

ה- 2 בספטמבר הוא יום הנשר הבינלאומי. 

היום נותרו בישראל פחות ממאתיים נשרים. התכנית להקמת חוות הרוח בתל-פארס, בית הגידול המשמעותי של נשרי הגולן, מאיימת להכחיד את מלך העופות משמי הארץ. 
הפרויקט, בבעלות 'אנלייט' של שאול אלוביץ', אושר לקידום בות"ל למרות התנגדות המשרד להגנת הסביבה והיועץ הסביבתי של הות"ל. 
רק לחץ ציבורי ישכנע את מקבלי ההחלטות להפסיק את הכניעה המבישה לטייקונים, ולא לאפשר הקמת חוות רוח במקומות בהם הנזק הסביבתי גדול משמעותית מהתועלת שבהפחתת פליטת גזי החממה.

אל תיתנו לנשרים לחלוף עם הרוח. שתפו וחיתמו על העצומה: 
http://israelwindturbines.info/petition/


טורבינות תל פארס