שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 12/1/2018 כניסות

ילדים שהולכים לצבא

להביא שלום להביא תיקווה

לומדים מהות רעות ואחווה

פלוגת חיילים שבשדות עמק עברה

מתחת כובד אלונקה פצחה בשירה

שיירה שממשיכה בדרכה מהמאה שעברה

רק מידי פעם נעשית יותר צעירה

חוצה מולדת הלוך וחזרה

קריאת מאסף באוויר עוד נותרה

מאותה פלגה שבשדות עמק עברה

חבורה לבושה ירוק

עם שאיפה להגיע רחוק

אלונקה שהתחילה לחרוק

מפקד שהתחיל לזרוק

שלא יתחילו מתח לפרוק

מסע שנמשך כבר שנים

וכול מה שאנו רוצים זה צמד יונים

כי לשקט אנחנו כבר שנים מוכנים

שיבוא ויבשר שהיגיע זמן אחר

קשה למצוא צריך לאלתר

כך חכם המשנה אומר

הזמן לא עוצר

צריך לתת לטוב להגיע פשוט לאפשר

גדלנו בדור

שלא משאירים פצועים מאחור

לא בושה לעצור לעזור

להכניס קצת אור ליום אפור

ורק אז קדימה לדהור

להיות קודם אדם חשוב לזכור

מתכוננים לשבת כמו למסדר

מאתמול מריח המטבח נהדר

עוד שבוע על חוף השבת נישבר

הדברים הקטנים עושים אדם מאושר

אז קדימה להתכונן למסדר סליחה לשבת

שתכף מגיע ממש עוד מעט

שבת שלום

🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱