מדידת גשמים

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 16/2/2017

המדידה מתבצעת כל בוקר בשעה 08:00 ומתייחסת ליממה שקדמה לה ועד לשעת המדידה היומית.
בתאריך 16/2/17 בשעה 8:00 בבוקר נמדדו 8 מ"מ גשם.
נמדד
ע"י חוה עשת.

רונית גל | מזכירות
אגודה חקלאית בע"מ
מושב כפר יחזקאל
טל': 077-3500657