מדידת גשמים

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 13/2/2017 כניסות

המדידה מתבצעת כל בוקר בשעה 08:00 ומתייחסת ליממה שקדמה לה ועד לשעת המדידה היומית.
בתאריך 13/2/17בשעה 8:00 בבוקר נמדדו 9.5 מ"מ גשם.
נמדד
ע"י חוה עשת.

רונית גל | מזכירות
אגודה חקלאית בע"מ
מושב כפר יחזקאל
טל': 077-3500657