הקמת בית ספר יסודי חדש בבית אלפא

חינוך • 10/1/2019 כניסות

קהילת הורי כפר יחזקאל שלום

צוות ועדת חינוך מעוניין לעדכן אתכם בתהליכים המתרחשים לקראת שנת הלימודים הבאה (תש"פ).

מועצה איזורית הגלבוע החלה בבנייתו של בית ספר יסודי חדש בקיבוץ בית אלפא, המוסד פועל כבר בשנת הלימודים הנוכחית ומאכלס את כיתות א של בית אלפא בית השיטה וחפציבה ומיועד להיות בית ספר "צומח" כלומר בכל שנה מצטרפת שכבה א נוספת חדשה ובמקביל בית הספר ממשיך לגדול ולהבנות עד השלמה של התהליך עבור 5 שנים, אז מיועד להיות בית הספר עם 3 כיתות בשכבה, 6 שנתי א עד ו.

המועצה נדרשת להעביר לבית הספר החדש תלמידים מיושבים נוספים ע"מ להגדיל את מספר הילדים ליעד שלה ובמקביל להקטין את מספר הלומדים בעין חרוד מ820 תלמידים ל600-650 תוך 6 שנים.

בעקבות כך פנתה המועצה לועד המושב ואל ועדת חינוך בבקשה להעביר את העולים לא' החל מהשנה הבאה לבית הספר בבית אלפא, ומתכננת לקבוע את איזור הרישום החדש של גילאי יסודי מכפר יחזקאל לבית הספר בבית אלפא.

במושב 18 ילדים שמיועדים לעלות לכיתה א (רובם לומדים במושב וחלקם בישובים אחרים)

נדגיש שאין מדובר על העברת תלמידים שכבר לומדים כיום בעין חרוד, ילד שלומד בבית הספר בעין חרוד כיום לא חל לו שינוי.

לאחר פגישה ובחינת האפשרויות אנו פועלים להבין את המשמעויות של מהלך זה ומעוניינים לקבוע את עמדתינו לאחר התיייעצות ודיון עם הקהילה.

ביקשנו מנציגי המועצה להגיע ולהציג את תוכניותהם לכם ההורים בהקדם האפשרי, מן הסתם המהלך לא משפיע רק על המשפחות שלהם יש ילד העולה לא' שנה הבאה אלא גם על משפחות שיש להם אחים גדולים בעין חרוד, או שעולים לא' בשנים הבאות.

אנו מייחסים חשיבות אדירה למעורבות שלכם בתהליך ובהבנת המשמעות ורוצים לקבל החלטה לאחר דיון איתכם, לתחושתינו, יש פה מה להרוויח וגם מה להפסיד.

נמשיך לעדכן לכשיקבעו התאריכים.

תרגישו בנח לפנות אלינו או אל מיתקה בשאלות הצעות וכו'

ועדת חינוך כפר יחזקאל.