מדידת גשמים

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 6/5/2020 כניסות

המדידה מתבצעת כל בוקר בשעה 8:00 ומתייחסת ליממה שקדמה לה ביום רביעי 7.5.2020 נמדדו 13 ממ גשם. 
מתחילת העונה ירדו 551 ממ גשם.
נמדד וסוכם עי חווה עשת.