שבת שלום משי למברסקי

תרבות • כניסות

ירד גשם שלא שטף הכול

צמחים צמחו להם בלי קול

נוף ניצבע צבעים בלי מכחול

שינה גווניו הים הכחול

אדוותיו יצאו להן במחול

שולח משבריו שוב אל החול

עץ חסון מנהל ויכוח

בין בדיו לבין הרוח

בזמן סופה לא ינום ולא ינוח

אוחז בעלה זעיר עץ נשיר

רגע לפני שבעליו קרקע יעשיר

אחרי גשם חזק

נוצרו במרחב אגמי סרק

נתמלא העמק שלוליות

שאחרי כמה ימי חמה יחדלו להיות

שלוליות משקפות שמיים

שלוליות עכורות שמצטללות בינתיים

מחליפות גוון בשעות בין הערביים

מלטפת לה חמה

את רגבי האדמה

מיבשת את הבוץ

מפתחת דרדר וקוץ

מפתחת את יפת שיבולת והמוץ

עץ נעמד בדום

ומודה שעבר סופה בשלום

שיר חדש מושר

ליום של שמש לאחר מטר

שיר לשמש חורף מאירת פנים

שיצאה מבין העננים

הצלילים מתחברים ללחנים

שבת מתקרבת

על כנף מלאך יושבת

כולה מלאכת מחשבת

מרחוק נשמעת שירת שרף

תפילה מיזמור מחיאת כף

ומשק חרישי של תנועת כנף

שבת שלום שבת ברוכה

שבת של נחת ושימחה      🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱