שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 11/1/2019 כניסות

ירד גשם שלא שטף הכול

צמחים צמחו להם בלי קול

נוף ניצבע צבעים בלי מכחול

שינה גווניו הים הכחול

אדוותיו יצאו להן במחול

שולח משבריו שוב אל החול

עץ חסון מנהל ויכוח

בין בדיו לבין הרוח

בזמן סופה לא ינום ולא ינוח

אוחז בעלה זעיר עץ נשיר

רגע לפני שבעליו קרקע יעשיר

אחרי גשם חזק

נוצרו במרחב אגמי סרק

נתמלא העמק שלוליות

שאחרי כמה ימי חמה יחדלו להיות

שלוליות משקפות שמיים

שלוליות עכורות שמצטללות בינתיים

מחליפות גוון בשעות בין הערביים

מלטפת לה חמה

את רגבי האדמה

מיבשת את הבוץ

מפתחת דרדר וקוץ

מפתחת את יפת שיבולת והמוץ

עץ נעמד בדום

ומודה שעבר סופה בשלום

שיר חדש מושר

ליום של שמש לאחר מטר

שיר לשמש חורף מאירת פנים

שיצאה מבין העננים

הצלילים מתחברים ללחנים

שבת מתקרבת

על כנף מלאך יושבת

כולה מלאכת מחשבת

מרחוק נשמעת שירת שרף

תפילה מיזמור מחיאת כף

ומשק חרישי של תנועת כנף

שבת שלום שבת ברוכה

שבת של נחת ושימחה      🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱