מדידת גשמים

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 7/1/2019 כניסות

המדידה מתבצעת כל בוקר בשעה 8:00 ומתייחסת ליממה שקדמה לה.
ביום שני 7.1.19 נמדדו 25 מ"מ גשם. נמדד ע"י חווה עשת .