תודה

סלע אסתר • 25/3/2020 כניסות

לנוער ולאגודות
על שחיממתם את ליבנו בימים אלו.
תודה מקרב לב
משה ואסתרקה סלע