קהילה יקרה בעקבות התהליך שעברנו מול המועצה בנושא בית הספר . אנחנו מרגישים שהתחדד אצל כולנו(גם ההנהלה וגם הקהילה) הצורך בקהילה מגובשת ושיח משותף של כולנו על החינוך במושב בימים אילו מערכת החינוך מקדמת צעדים מהותיים לעבר המטרות של כולנו ואנחנו רוצים לה

חינוך • כניסות

קהילה יקרה בעקבות התהליך שעברנו מול המועצה בנושא בית הספר . אנחנו מרגישים שהתחדד אצל כולנו(גם ההנהלה וגם הקהילה) הצורך בקהילה מגובשת ושיח משותף של כולנו על החינוך במושב בימים אילו מערכת החינוך מקדמת צעדים מהותיים לעבר המטרות של כולנו ואנחנו רוצים להזמין את כולם לקחת חלק בשיח להכיר את האנשים הפועלים ואת התהליך המתרחש. וכל מי שמרגיש שחינוך איכותי בבית הוא דבר חשוב וצריך לקדמו ימצא אוזן קשבת בשיחה הזאת.