לא הייתם בחופש היום? עבדתם? תיזזתם

קרן בינשטיין • 12/3/2018 כניסות

לא הייתם בחופש היום? עבדתם? תיזזתם עם ילדים? כיבסתם תליתם שטפתם בישלתם? חשבתם פתרתם הזעתם ? עכשיו זמן לבירה 20:00 עד 2300 אצל השף.