מדידת גשמים

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 10/10/2017 כניסות

בתאריך 10/10/16  נמדדו 4.5 מ"מ גשם.

המדידה מתבצעת כל בוקר בשעה 08:00 ומתייחסת ליממה שקדמה לה ועד לשעת המדידה היומית.
נמדד
 ע"י חוה עשת.

רונית גל | מזכירות
אגודה חקלאית בע"מ
מושב כפר יחזקאל
טל': 077-3500657