היום ערב פתיחה לבורגר בר בחוות גזית מהשעה 20:00, המבורגר, בירה, בשר, ואווירה טובה. מוזמנים.

בינשטיין קרן • כניסות

היום ערב פתיחה לבורגר בר בחוות גזית מהשעה 20:00, המבורגר, בירה, בשר, ואווירה טובה. מוזמנים.

file 36978file 36979file 36980file 36981