מיקרוגל למסירה

שחר רוזן • 11/1/2018 כניסות

למסירה - מיקרוגל תקין, שימש אותנו עד כה.
054-5825389