קישורים:https://youtu.be/Gw12H1b8nbI מילים היוצאות מן הלב... הקשיבו לאורי ברזק ...

איכות סביבה • 7/3/2018 כניסות

מילים היוצאות מן הלב...

הקשיבו לאורי ברזק, חבר גבע, בכנס האזורי שנערך בבית שטורמן לפני שבועיים. https://youtu.be/Gw12H1b8nbI