תן משוטט

עופרה דרורי • 13/10/2017 כניסות

שלום רב לתשומת לבכם הבוקר ננשכה כלבתנו כנראה על ידי תן משוטט הנראה באזור ההרחבה לידיעתכם ולהשגחתכם 

המקרה הועבר כמובן לידיעת הרשויות 

שבת שלום עופרה דרורי