שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 3/4/2020 כניסות

ארץ מכורה ארץ פורחת
בשורת אביב להביא טורחת
פריחת בר מרנינה משמחת
בריכות אגמים מלאי מים
כעין פתוחה לרווחה לשמים
משקפי נוף נושאי תפילת כפים
אנשי עמל וספר אדומי לחיים
שמכורח יושבים חסרי מעש
שורדים תקופת תיסכול וכעס
לבשה לה כתר אותה מגפה
וכול יום גדל טרופה
ארץ חמדת אבות מולדת יפה
ארץ.זבת חלב ודבש ארץ שזופה
שבדאגה ותפילה עטופה
ארץ מתק שפתים ולשון חריפה
ארץ שבצריח לא פעם עמדה חסופה
אנשי עוצמה הם סוד כישופה
אנשי בזלת אנשי ברזל
שעומדים בפרץ לתפארת ישראל
עוסקים במלאכה כי פשוט צריכים
מעשי חסד מעשי מלאכים
זורם לו הנחל בין השדות
לוחש ההר לעמק סודות
מנסים  לשמור על טוהר מידות
רקיע עוד משמיע קול נדדות
שבת שלפני חג המצות
עטוית מסכות מרוטת נוצות
מנסה לסגור בידים פתוחות פרצות
וכולם יודעי דבר מחלקי עיצות
חג של יציאה מעבדות לחרות
עים ריח תפוח אגס ותות.
 עוצמת האומה רוח העם 
שלא מתיאש לעולם
עם הספר עם חכם
יבורך פרי הגפן תבורך החלה
שבריאות והנחת ימצאו נחלה
שתביא בשורת הקלה
ונוסיף בלחש עוד מילה
עטופת מיזמור עטורת תפילה
שבת שלום 🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱